Vysvětlivky – slovníček moravských slov

 

A

 

agnústek — přívěšek

ajznboňák — zaměstnanec dráhy

akorát — právě

aldamáš - přípitek při kupu

aport — záchod

aportuje — přináší (pes)

armara — skříň

asenda — odvod vojínů

astrigánka — persiánová beranice

aušus — zmetek

 

B

 

babúzňali - hledali

bacil — uhodil

bácl — udeřil

báchor - břicho

balamutil — podváděl

báleš - koláč

banovat — litovat

baňu - facku

ajznboňák - zaměstnanec dráhy

biřtla — uzenka

blavúzňál — štěkal

bečí - pláče

befél — rozkaz

bombík - knoflík

bombóse — bonbóny

brablenci — mravenci

brant — otrava

brklo - říhlo

břeskali - křičeli

buchl — udeřil

bzúkl — svištěl

 

C

 

casnovat — tahat

cancor — cár

cap — kozel

cébí — pláče

cicvár — cukrovinka (léčivá)

citýruje — sekýruje

cucli — upili

cúfni — jeď zpátky (couvni)

cugem — letem, větrem

cuksfíra — četař

curýk — zpět (u dobytka)

cvekovali — natláčeli

cylindr — na petrolejové lampě

 

D

 

dáňku — daň

darmovis - část haleny

dekl — poklop

diktovat - přikazovat

díža — škopík na míšení chleba

dlábili - mačkali

dlážka - podlaha

do guče — do houfu

dohúkál — zmátl

dokřápaných - dotlučených

dopjat - chytnout

drkotal - třásl

drva — štípy dřeva

drží řetázek — bublinky

došúrali — dobelhali

došmatlál - doklopýtal

dukomenty - doklady

doždárat - dopátrat

dudy — košilové rukávy

důle — dolů

dvérca — dveře

dyňa — tykev

džógne — píchne

 

E

 

erteple — brambory

ešus — vojenská nádoba na jídlo

execírák — cvičák, cvičiště

 

F

 

fajnový — jemný

famfulica — chřipka

fantazíruješ — blouzníš

feldkurát — vojenský polní kněz

felčár — ranhojič

fertyk — hotovo

fičaly - letěly

filčák — plstěná holínka

firhaňky — záclonky

fištrón — rozum

fjertúšek - krojová zástěra

foršus - záloha

friško — čiperně, mrštně

fuk - škvíra (i lhostejně)

fukar — hospodářský stroj

furt — stále, pořád

futro — krmivo (i podšívka)

 

G

 

gabíl - chytil

gágor — krk

gécali — drcali

gips — sádra

golozňa — hlava

glej - klih

glocek — klacek

grajcar — stará rakouská mince

gramlavé — nešikovné

grunt - statek

guča — boule

gúlali — kouleli, váleli

gycht — revma

 

H

 

habaděj — mnoho

háby — šaty, oblečení

halena — bílý vlněný plášť

halúzková — slivovice

haluza — větev

hamovník - řetěz na brždění

hamuj sa — mírni se

handrlák - podomní obchodník

hapták — pozor

henkaj — tam, tamhle

hépli — skočili

herinek — slaneček

helfr — pomocník

Herodes - biblický král

hlásný — ponocný

hlísta - žížala

hňápl — upadl

hofér — podnájemník
holport — spravedlivé dělení

hotař - polní hlídač

hrotek — nádoba na mléko

hromička - svíčka

hrtáň - krk

hučka — čepice, klobouk

húlava — bouřka

húra — půda, seník

húser — nemoc (ustřel)

hybaj — spěchej

hyhúzňáš — směješ

 

CH

 

chabovisko — keř, křovina

chlópali - pleskali (o sebe)

chutná — hezká

po chrbtě — po zádech

 

I

 

íbršvunk — opasek i

ch, ím — jich, jim

ináč — jinak

influenca - chřipka

ingršpíl — kolotoč

interesuje — zajímá

izba — světnice

 

J

 

járek — příkop

jupka - krojová halenka

 

K

 

kacabaja - krátký ženský kabát

kačení mýdlo — cukrovinka

kálenica - hřeben střechy

kalfas — truhlík na maltu

kerchov - hřbitov

klátek — špalek

klebetnica — pomlouvačka

kocúňáš — namlouváš

kočičák - pytlík na tabák

kolej - kolik

kombélač — kolébka z plachty

kombélál - klátil, komíhal

kór — teprve

kordula — krojová vesta

kosák — srp

koštéř, koštíř - násoska na víno

kotár — lán, krajina

kotchan — pekáč

kotrba — hlava

krepírovali — stonali

kekalo - říhalo

krúžlali — okrajovali

křivák - nůž (kapesní)

kubaňa — keramická nádoba

kunčoft - zákazník

kuprového — měděného

kvelb - obchod

kysna — bedna

 

L

 

lajbl - vesta s rukávy

lajta - sud na močůvku

lamentoval — naříkal

lapí — chytil

lapni — sedni

laterna — lucerna

lauf — hlaveň

láva — lavice

lebeňa - hlava

léče - lítá, běhá

ledvá — sotva

legrút - odvedenec

legátka — židle

lelík - cop

leluja — lilie

lémec — límec

lepanec — pohlavek

lešti — jestli

ligotali - třpytili

linda - topol

linijál — pravítko

liskanec — facka

liščili - dali facku

lokše — nudle

lúbná - pěkná

lušňa — vozová podpěra

lúní - loni

luská páteřky — modlí se růženec

lůžko — lože, postel

 

M

 

majzl — sekáč na kov

marhula — meruňka

máry — pohřební nosítka

maslénka - máselnice

mašinkvér — kulomet

mázovka — láhev 11/2 litru

meditovat — přemítat

mekoce — třpytí

mha — mlha

milistrant — ministrant

mincíř - stará pérová váha

miškéř — zvěrokleštič

mlatevňa — mlat

mlaždíl — udeřil

morák - krocan

mórese - morálka

morýtný - uhřátý, znavený

mudrlant - chytrák

mumraj - vřava

mžúralo – mrkalo

 

N

 

najedovaný — nazlobený

naplúl — plivl

náruční - pravý kůň ve spřežení

narychtuje — nachystá

nářitek - plachta na trávu

naschválů — schválností

nasísala — nahlížela    ,

našmátrali rygl  -  nahmatali zástrčku

navrátí - krytý průjezd

naviksovali — nakrémovali

nažala - nasekla

necasnuj - neškubej, netrhej

nečuč — nehleď

nehongaj - nehoupej

nepoščá - nepůjčí

nesfanfrním - nezblázním

neskoro — pozdě

neuroku - přání (rčení)

Netálija - Itálie

noša — nůše

ňúrali — hledali

 

O

 

obestat — pojmout

obříslo - povříslo

obtúlíl - obejmul, laskal

obušek — sekera

odstřeďúvka - stroj na odstře-

ďování

odždúrl — odstrčil

oharek — okurek

ohrabky — smetí, padrť

okoštovat — ochutnat

opasíl — spletl

osa na bombósi   —  vosa na bonbónu

opovážila — dovolila

oprubovat — zkusit

 oringle — náušnice

orlaub — dovolená

oslzok — spodní část fajfky

osmička — stará míra sklenice

oščéřenú — rozesmátou

otěřina — pleva

 

P

 

pakla — balíček tabáku

pakléř — podvodník

pakovali — balili

palunduješ — potloukáš

paléska — tyčka

panáček — kněz

pantle — stuhy

pantok — velká sekera

pápeří z pumpeléřky — chmýří z pampelišky

paprče — ruce

paprčíš — zlobíš

pargan — prkenný plot

patálije — nepříjemnost

patrontaška — brašna na náboje

patrony — náboje

pazúry — ruce (i drápy)

pelech — postel

pendrek — cukrovinka z lékořice

peršavý — pihovatý

perpentykl — kyvadlo

pcháčí — bodláčí

pchaní — píchání

piksla — krabice

pípec — choroba slepic

plandaly — kymácely

plantál — zavazel, motal

plut — plivat

pleščila — udeřila

počinek — základ

počúvaj — poslouchej

podlábili - pomačkali

podšprajcovali — podepřeli

pokáď — pokud

polt špeku — kus slaniny

ponk — pracovní stolek

ponuknut — pobízet, nabídnout

poščál — půjčil

pošramotil — poškodil

potměních - šibal

pozadek — nečisté obilí

poždúrli — posunuli

prr - stůj (u dobytka)

práchnivé — zteřelé

praščat — praskat

praščijú — udeří

presbuřt — tlačenka

presovali — tlačili, lisovali

Prešpurk — Bratislava

procedura — postup, jednání

průba — zkouška

prúčá — odporuje

přinatrefili — namanuli

pucovali — čistili

pudlo - zadní část kalhot

puchýř — měchýř

pukla — praskla

púščali — pouštěli

putr — máslo

pútec — cestička ve vlasech

už sa pakuj — už jdi

 

R

 

rafl — chytil

rajfajzénka - peněžní úřad

raubíř — loupežník

ražák - švihák

recht — pravda

reputáciju — dobrou pověst

réž — žito

robit prču — dělat legraci

rozčápený — roztažený

rozgňábili — rozmačkali

rozhycovaný — uhřátý

rozpajtášený — rozdivočelý

rubnu — udeřím

rúpy — nálady

ruplo — prasklo

rychtik — pořádek

rygl — zástrčka

rýnský — staré rakouské platidlo

 

Ř

 

řéct — říci,povědět

řehúzňali — smáli

„řezali fošně" — spali,chrápali

řičica — síto

 

S

 

sečka — řezanka

sečkovica — řezačka na slámu

sedlový - levý kůň ve spřežení

semkaj — sem, zde

skrojek — chlebová patka

skřich — bedna na obilí

skrzevá - skrze, přes

skuhýňáš - naříkáš

smýkl - udeřil, trhnul

slopál — pil

sobáš — svatba

sotúrek — košík z orobince

spáčit - zrušit sázku

spářeš - hledáš

stavení — hospodářská usedlost

stonek — pařez

suk — uzel

sužovat — trápit

 

Š

 

šabla - šavle

šandár - četník

šanovat - šetřit (mít ohled)

ščákl - polil

ščakanec — liják

ščeňacka - štěňata

ščúří — usmívá

šentyš — nálevna v hospodě

šestnástka - stará míra sklenice

šibli - švihli

šíf - loď

šifonér — prádelník

šilt - štítek k čepici

škarnétka — kornout

šklebil - usmíval (i plakal)

škňúříš - šklebíš

škramuša — náhubek

škraň - tvář

škubat - trhat

šlajéř - závoj

šlajfíř - brusič

šlaj štuky — brusle

šmajchlovat — lichotit

šmakuje — chutná

šmatlat - kiopýtat

šmátrali — hledali (hmatem)

šmír — kolomaz

šnelcúg — rychlík

šnuptychl - kapesník

šopa — dřevník

šorec — škrobená sukně

špagát — motouz

špenky — brka

špígl — zrcadlo

šporhélt — sporák

šporný — ostruhy

špónovat — napínat

šprajcovat — bránit, nesouhlasit

šprlata — tyčky

šprúdláky — kverláky

šrapnél — granát

šrajtofla — peněženka

šrégo — šikmo

štabarc — hlomoz

štación — nádraží

štafle — kovový šrot

štandrlovali — vyhrávali

štelér - devět hodem (kuželky)

štelungy - zákopy (vojenské)

štráněk - provaz

štráfatá - pruhovaná

štont — stánek

štrngali - připíjeli

štrych — struk na vemenu

šturc — skleněný příklop

štreka - trať

štrupla - lněná stuha, popruh

štýblety — boty

štýbrholec - klín do kopyt

štyrák — stará mince

šumná - hezká

šupa — rána

šúrál — plížil

šustl - minul, švihnul

šuškal - šeptal

švácá — švihá

švirgál - šilhal

šiřinajú - cvrlikají

 

T

 

tadyk - zde, tady

taják - tak jako

ťapkál — pleskal

tarmak - dobytčí trh

tepich — koberec

teprú — teprve

tihla — cihla

tot — tady

totkaj — nedávno

trapem — úprkem

trhače — popruhy

trnkové kapky — slivovice

truhla — rakev (i truhlice)

trůfneš — odvážíš

trucovat — vzdorovat

třaslavice — plátěné kalhoty

tumlovali – spěchali

tuplovánu - dvojitou

turkyň — kukuřice

 

U

 

ucasnuje — unaví, utahá

učuli — uslyšeli

ufikni — uřízni

uklohnila — uvařila

untrhúzny — spodní kalhoty

upluskaná — baculatá

uškubl — utrhl

ušvácnút — ušvihnout

užička — lžíce

 

V

 

valí zmaty — mluví nesmysly

valili — lhali, kecali

včílkaj, včíl — hned, teď

vdolek - koláč

veksl — výhybka

verbuňk — slovácký tanec

vykmásál — vytrhal

věcéj — více

virgajs — výprask

vrtěná — slovácký tanec

vykulíruje — vyléčí

výminek — výměnek

vymustrovaný — vyparáděný

vypleščíl — vykulil

vyřváňali — vykřikovali

vysmýkali — zbili

vyšpónovali — vypjali

vyvalené — vykulené

 

Z

 

zaglvnút — zaklovnout

zahihňál - zasmál

zachlópál - zastříhal

záklechtka - jíška

zajtrajšek — zítřek

zatrackaně opasíl   -   sakramentsky spletl

zakaboněné — zamračené

zakaděných - pokálených

zakvedlovali — zamíchali, zaviklali

zamatlaný — umazaný

zamlaždím — zabiji

zaplantál — zamotal

za ňadra — za košili

zaryglované - zavřené zástrčkou

zašprajcované — podepřené

zbúchali — zbili

zbrantovatěl — otrávil

zdélú — po délce

zedli — snědli

zerzavé — rezavé

zesumírovál — promyslel

zgarby — harampádí

zgúňál — prohledával

zkotit — skácet

zkuhýňá — naříká

zlatý - staré platidlo

zlinírovat - zbít, zmlátit

zmrkne - zešeří

znotýrovali - zotavili

zňútra - zevnitř

zoft - šťáva

zrechnovál - spočítal

zrubu — zbiji

zrychtovál - zřídil

zváďáš — svádíš

zvětřím — proženu

 

Ž

 

žebřiňák — vůz na slámu

žentúr — hospodářský stroj

živica — kalafuna

žufan — naběračka

žváchál — přežvykoval

 

 

Nadávky:

balamuťa, děhýl, fagan, huncút, kakraholti, kúdela, ledačina, lunt, mrcha, odřezek, ozembuch, oždara, pagáža, pajdáš, paradaja, pazgřivec, lazur, piskoř, slota, somár, soplivec, sopláň, šušniflinta,   

tulifojt

 

Zkratky: (citoslovce) ehe, gáb,  géc, hép, chlóp, líz, nále, pác, pich, smyk, škrrrk